Educatief

Onder de noemer Dubbelslag-Concerten stelt Guus Tangelder cursisten van muziekscholen en leerlingen uit het middelbaar onderwijs in de gelegenheid om mee te spelen met de GTBB. Voorafgaand aan een concert wordt in een aantal workshops ingegaan op de specifieke kenmerken van de composities die door de deelnemers thuis al zijn ingestudeerd. Tijdens het daaropvolgende concert vormen ze dan een X-tra Large Orkest, samen met de musici van de GTBB.